Změny úhrad platné od 1.1.2023

01. 01. 2023
Od 1.1.2023 se dle úhradové vyhlášky MPSV mění výše úhrad za poskytování péče v Domově Kytín, terénní pečovatelské služby, obědů a jejich dovozu.
top