Staráme se, už více než 20 let

Vytváříme skutečný DOMOV pro seniory. Poskytujeme sociální, zdravotní a ošetřovatelské služby, podporujeme soběstačnost seniorů a umožnujeme jim prožít plnohodnotný, důstojný a aktivní život.
Domov poskytuje služby seniorům od 65 let, kteří vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu a sociální situaci jsou závislí na pomoci jiné osoby a nemohou žít ve svém přirozeném prostředí.

Pracovní příležitosti

Jak to u nás vypadá

top