Terénní pečovatelská služba

Poslání služby

Terénní formou služby umožňujeme pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Cílová skupina

Domov Kytín poskytuje pečovatelskou službu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu seniorského věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.


Věkové kategorie:
 
 • mladí dospělí (19 – 26 let),
 • dospělí (27 – 64 let),
 • mladší senioři (65 – 80 let),
 • starší senioři (nad 80 let).

Informace o službě

Kapacita služby

 • Dovážku obědů poskytujeme pro 30 uživatelům denně.
 • Ostatní úkony poskytujeme 10 uživatelům denně.
 • Služba se poskytuje v předem domluveném čase v domácnostech osob.
 • Součástí služby je poskytování základního sociálního poradenství bez úhrady.

Místo a čas poskytování služby

Pečovatelská služba je poskytována denně, včetně svátků a víkendů, v domácnosti uživatele v těchto termínech:
 
 • Dovážka oběda v době od 11:00 do 13:00 hod.
 • Ostatní úkony v době od 7:00 do 19:00 hod.

Ceník služeb

Více o Domově Kytín

Posláním Domova Kytín, poskytovatele sociálních služeb, příspěvkové organizace Středočeského kraje je vytvoření skutečného DOMOVA pro seniory.

Zásady uplatňované při poskytování pečovatelské služby

 • Individuální přístup k uživatelům služby - Ke každému uživateli přistupujeme jako k jedinečné osobnosti a zohledňujeme odlišné potřeby jednotlivých uživatelů.
 • Podpora zachované míry soběstačnosti uživatelů služby - Uživatelům poskytujeme takovou míru podpory nebo pomoci, která umožňuje co nejdéle udržet či zlepšit dosavadní úroveň jejich soběstačnosti.
 • Partnerství a úcta k uživatelům služby - K uživatelům přistupujeme otevřeně, s úctou a zdvořilostí.
 • Respekt a ochrana práv uživatelů služby - Seznamujeme, přijímáme, chráníme a prosazujme práva uživatelů.
 • Podpora v maximálním uplatnění vlastní vůle a rozhodování uživatelů služby - Poskytujeme uživatelům přesné a včasné informace co možná nejvíce srozumitelným způsobem. Podporujeme je v jejich rozhodování.
 • Flexibilita služby se pružně přizpůsobuje potřebám uživatelů.
 • Mlčenlivost pracovníků se svěřenými osobními informacemi uživatelů, se kterými se zachází a nakládá jako s důvěrnými.

Dokumenty ke stažení

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
01. 01. 2024 Žádost .pdf 192 kB Stáhnout
01. 01. 2024 Ceník .pdf 207 kB Stáhnout
01. 01. 2024 Smlouva .pdf 195 kB Stáhnout
01. 01. 2024 Vnitřní předpis .pdf 195 kB Stáhnout
01. 01. 2024 Popis realizace sociální služby .pdf 197 kB Stáhnout
top