Fakultativní služby

Poskytování fakultativních služeb

  • Podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 35. odst. 4 mohou být uživateli poskytovány poskytovatelem fakultativní služby. Poskytovatel poskytuje fakultativní služby v rámci svých personálních a technických možností. Tyto služby uživatel hradí z vlastních prostředků v jejich plné výši (viz. § 77 výše uvedeného zákona).
  • Fakultativní služby se poskytují za úhradu podle platného zveřejněného ceníku organizace.
  • Fakultativní služby si klient vybírá sám dle nabídky a čerpání oznamuje sociálnímu pracovníku.
  • Nasmlouvané a skutečně odebrané fakultativní služby klient hradí ze svých finančních prostředků vždy zpětně za uplynulý měsíc, a to nejpozději do patnáctého dne běžného měsíce.
  • Změna ceníku fakultativních služeb bude uživatelům vždy předem oznámena (nejpozději 14 dní před prvním započatým dne v měsíci).
  • Seznam poskytovaných fakultativních služeb a jejich ceník je k nahlédnutí na přístupném místě na informační tabuli, u sesterny a u sociálního pracovníka. 

Ceník ke stažení

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
05. 10. 2023 Ceník aktuálních fakultativních činností 2023 .pdf 164 kB Stáhnout
top