Aktivizační služba

Poslání služby

Umožňujeme osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, poskytujeme sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. Naším cílem je přispět k vyšší míře zapojení seniorů do společenského života a nabízenými aktivitami pomoci k obnovení, udržení a rozvoji duševních sil a schopností ve stáří. Aktivizační služba je poskytována ambulantní či terénní formou péče.
 

 • zachovat důstojnost uživatele a jeho životní vhled i nadhled,
 • začlenění do života, kteří vedou jeho vrstevníci,
 • poskytnout odborné a bezpečné služby, které budou rozvíjet životní aktivity, které respektují důstojnost všech uživatelů a jsou založeny na principech etického kodexu,
 • snižovat následky nepříznivé situace obyvatel, pro kterou nás vyhledali,
 • dosahovat spolu s námi aktivit, které v přirozeném prostředí už nejsou schopni sami realizovat,
 • podporovat přirozenou touhu poznávat a vzdělávat se,
 • respektovat svobodu jako nejvyšší hodnotu člověka,
 • zamezovat porušování práv uživatelů služeb,
 • rozvíjet kvalitu a estetiku prostředí.

Cílová skupina

Domov Kytín poskytuje aktivizační službu uživatelům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Součástí služby je poskytování základního sociálního poradenství bez úhrady.

Osoby cílové skupiny

 • s kombinovaným postižením,
 • s mentálním postižením,
 • s tělesným postižením,
 • se zdravotním postižením,
 • v krizi,
 • a senioři.

Věkové kategorie

 • mladí dospělí (19 – 26 let),
 • dospělí (27 – 64 let),
 • mladší senioři (65 – 80 let),
 • starší senioři (nad 80 let).

Informace o službě

Kapacita služby

Kapacita aktivizační služby je 30 uživatelů.

Služba se poskytuje podle aktuálního plánu aktivit (např.: ruční práce v dílně, cvičení paměti, procvičování jemné motoriky a různé kroužky).  Informace o aktuálním plánu aktivit získáte na telefonním čísle: 311 363  902 nebo 311 363 914.

Rozsah poskytování služby

 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Místo a čas poskytování služby

 • Služby se poskytují v prostorách Domova Kytín a v místě konání akce dle smluvní dohody mezi poskytovatelem služby a uživatelem.
 • Služby se poskytují od 7:00 do 15:30 hodin dle aktuální nabídky aktivit a dle konání akcí v Domově Kytín i mimo něj.

Ceník služeb

Služba je poskytována bezplatně.

Více o Domově Kytín

Posláním Domova Kytín, poskytovatele sociálních služeb, příspěvkové organizace Středočeského kraje je vytvoření skutečného DOMOVA pro seniory.

Zásady uplatňované při poskytování aktivizační služby

 • Individuální přístup k uživatelům služeb – ke každému uživateli přistupujeme jako k jedinečné osobnosti a zohledňujeme odlišné potřeby jednotlivých uživatelů.
 • Podpora zachované míry soběstačnosti uživatelů služeb - uživatelům poskytujeme takovou míru podpory nebo pomoci, která umožňuje co nejdéle udržet či zlepšit dosavadní úroveň jejich soběstačnosti.
 • Partnerství a úcta k uživatelům služeb - k uživatelům přistupujeme otevřeně, s úctou a zdvořilostí.
 • Respekt a ochrana práv uživatelů služeb - známe, přijímáme, chráníme a prosazujme práva uživatelů.
 • Maximální možná míra uplatnění vlastní vůle a rozhodování uživatelů – poskytujeme uživatelům přesné a včasné informace co možná nejvíce srozumitelným způsobem a podporujeme je v jejich rozhodování.
 • Flexibilita – služba se pružně přizpůsobuje potřebám uživatelů.
 • Mlčenlivost – se svěřenými osobními informacemi zacházíme jako s důvěrnými.

Dokumenty ke stažení

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
05. 10. 2023 Žádost .pdf 249 kB Stáhnout
05. 10. 2023 Smlouva .pdf 325 kB Stáhnout
05. 10. 2023 Vnitřní předpis .pdf 270 kB Stáhnout
top