Domov pro seniory

Poslání služby

Poskytujeme sociální, zdravotní a ošetřovatelské služby, podporujeme soběstačnost seniorů a umožňujeme jim prožít plnohodnotný, důstojný a aktivní život. Domov poskytuje služby seniorům od 65 let, kteří vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu a sociální situaci jsou závislí na pomoci jiné osoby a nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Služba je plánována individuálně, což umožňuje seniorům rozhodovat o svém životě. Je poskytována taková míra podpory, která maximálně zachovává, rozvíjí schopnosti a snižuje závislost na službě. Domov podporuje vazby na rodinu, přátele a místní komunitu. Rodina klienta je důležitým zdrojem informací pro zkvalitnění služby. Péče v Domově je poskytovaná kvalifikovaným personálem, je kvalitní diskrétní a bezpečná.

Cílová skupina

Domov Kytín poskytuje formou pobytové služby podporu a péči seniorům od 65 let, kteří mají sníženou soběstačnost, zejména z důvodu věku, a jejich stav vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a neumožňuje jim setrvávat v domácím prostředí.

Informace o službě

Kapacita služby

Kapacita domova pro seniory je 73 klientů

Doba poskytování služby

Služba je poskytována nepřetržitě

Ceník služby

Více o Domově Kytín

Posláním Domova Kytín, poskytovatele sociálních služeb, příspěvkové organizace Středočeského kraje je vytvoření skutečného DOMOVA pro seniory.

Dokumenty ke stažení

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
01. 01. 2024 Žádost o přijetí do Domova Kytín .pdf 220 kB Stáhnout
01. 01. 2024 Vyjádření lékaře, příloha žádosti .pdf 198 kB Stáhnout
01. 01. 2024 Lékařský posudek, připravte před podpisem smlouvy .pdf 169 kB Stáhnout
01. 01. 2024 Smlouva .docx 92 kB Stáhnout
01. 01. 2024 Domácí průvodce .docx 97 kB Stáhnout
05. 10. 2023 Dohoda o spoluúčasti .pdf 488 kB Stáhnout
05. 10. 2023 Seznam doporučených věcí .pdf 128 kB Stáhnout
05. 10. 2023 Popis realizace sociální služby .pdf 236 kB Stáhnout
05. 10. 2023 Provozní řád .pdf 404 kB Stáhnout
top