Odlehčovací služba

Poslání služby

Umožňujeme trvale pečujícím fyzickým osobám nezbytný odpočinek nebo prostor pro zajištění osobních potřeb (např. rekreace, hospitalizace ve zdravotním zařízení, pracovní povinnosti aj.). Současně zajišťujeme zde uživateli služby pobyt, stravu a podporu kvality života v oblastech, které jsou postiženy nebo ohroženy a pomáháme naplnit osobní přání formou prožitků či jiných konkrétních úkonů. Posilujeme kompetence rodiny a snižujeme její závislost na sociálních rezidentních formách pomoci (např. trvalé umístění v sociálním zařízení).

Cílová skupina

Domov Kytín poskytuje odlehčovací službu uživatelům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek. Součástí služby je poskytování základního sociálního poradenství bez úhrady. 
 
  • Uživatelé seniorského věku nad 65 let, kteří se nacházejí v nepříznivé životní situaci, potřebují celodenní pomoc a podporu jiné osoby, při zabezpečení svých životních a osobních potřeb.
  • Pečující fyzické osoby, které potřebují umožnit nezbytný odpočinek.  

Informace o službě

Kapacita služby

Kapacita odlehčovací služby jsou 2 uživatelé

Časový rozsah služby

Pobytová forma služby je poskytována nepřetržitě, tj. 24 hodin denně po dobu sjednanou. Délka jednoho pobytu nesmí u uživatele služby přesáhnout 2 měsíce.

Ceník služeb

Více o Domově Kytín

Posláním Domova Kytín, poskytovatele sociálních služeb, příspěvkové organizace Středočeského kraje je vytvoření skutečného DOMOVA pro seniory.

Zásady uplatňované při poskytování odlehčovací služby

  • Individuální přístup k uživatelům služeb – ke každému uživateli přistupujeme jako k jedinečné osobnosti a zohledňujeme odlišné potřeby jednotlivých uživatelů.
  • Podpora zachované míry soběstačnosti uživatelů služeb - uživatelům poskytujeme takovou míru podpory nebo pomoci, která umožňuje co nejdéle udržet či zlepšit dosavadní úroveň jejich soběstačnosti.
  • Partnerství a úcta k uživatelům služeb - k uživatelům přistupujeme otevřeně, s úctou a zdvořilostí.
  • Respekt a ochrana práv uživatelů služeb - známe, přijímáme, chráníme a prosazujme práva uživatelů.
  • Maximální možná míra uplatnění vlastní vůle a rozhodování uživatelů –poskytujeme uživatelům přesné a včasné informace co možná nejvíce srozumitelným způsobem a podporujeme je v jejich rozhodování.
  • Flexibilita – služba se pružně přizpůsobuje potřebám uživatelů.
  • Mlčenlivost – se svěřenými osobními informacemi zacházíme jako s důvěrnými.

Dokumenty ke stažení

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
05. 10. 2023 Žádost .pdf 199 kB Stáhnout
05. 10. 2023 Vyjádření lékaře .pdf 457 kB Stáhnout
05. 10. 2023 Lékařský posudek .pdf 169 kB Stáhnout
05. 10. 2023 Smlouva .docx 87 kB Stáhnout
05. 10. 2023 Ceník .doc 100 kB Stáhnout
05. 10. 2023 Domácí průvodce .docx 96 kB Stáhnout
05. 10. 2023 Seznam doporučených věcí .pdf 127 kB Stáhnout
05. 10. 2023 Popis realizace poskytování služby .pdf 217 kB Stáhnout
top