Ochrana oznamovatelů - whistleblowing

Zásady ochrany osobních údajů oznamovatele

Domov Kytín, poskytovatel sociálních služeb, se sídlem Kytín - p. Mníšek pod Brdy 2, PSČ 25210, IČO: 69344035, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 839 (dále také „My“ nebo „Organizace“) jakožto povinná osoba dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále také jako „Zákon“), si Vás tímto dovoluje informovat o níže specifikovaném shromažďování a zpracovávání osobních údajů a zásadách ochrany soukromí, které zpracováváme při řešení oznámení učiněných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému naší Organizace.

Níže v textu ke stažení se dozvíte zejména:
 
  1. Kdo je správcem osobních údajů a tzv. příslušnou osobou;
  2. Jaké osobní údaje zpracováváme;
  3. Jak využíváme tyto osobní údaje (účel zpracování);
  4. Kdo má přístup k osobním údajům;
  5. Jaká je doba zpracování osobních údajů;
  6. Jakým způsobem jsou osobní údaje zabezpečeny;
  7. Jaká jsou ve vztahu k ochraně osobních údajů Vaše práva.

Dokumenty ke stažení

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
24. 09. 2023 Zásady ochrany osobních údajů - Whistleblowing .pdf 169 kB Stáhnout
24. 09. 2023 Podávání oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů .pdf 151 kB Stáhnout

Kontaktní osoba

Sociální pracovnice
Bc. Kateřina Kordulová
Zobrazit více
Poveřena k vedení vnitřního oznamovacího systému (whistleblowing)
top