header-b.png

Domov pro seniory

header-side-image.png

Dokumenty ke stažení

Domov pro seniory je službou stálou a pobytové služby jsou, dle zákona č.108/2006 Sb., § 49, poskytovány osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Poslání

Posláním Domova Kytín, poskytovatele sociálních služeb, příspěvkové organizace Středočeského kraje je vytvoření skutečného DOMOVA pro seniory.

Rozumí se tím poskytování sociálních, zdravotních a ošetřovatelských služeb, podporovat soběstačnost seniorů a umožnit jim prožít plnohodnotný, důstojný a aktivní život. Domov poskytuje služby seniorům od 65 let, kteří vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu a sociální situaci jsou závislí na pomoci jiné osoby a nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Služba je plánována individuálně, což umožňuje seniorům rozhodovat o svém životě. Je poskytována taková míra podpory, která maximálně zachovává, rozvíjí schopnosti a snižuje závislost na službě. Domov podporuje vazby na rodinu, přátele a místní komunitu. Rodina klienta je důležitým zdrojem informací pro zkvalitnění služby. Péče v Domově je poskytovaná kvalifikovaným personálem, je kvalitní diskrétní a bezpečná.

Cíle

 • Poskytovat bezpečné a odborné služby, které respektují důstojnost obyvatel a jsou založeny na principech etického kodexu,
 • snižovat následky nepříznivé situace obyvatel, pro kterou nás vyhledali,
 • dosahovat takové míry soběstačnosti u větší části klientů, aby byli schopni každodenního aktivního pohybu, udržovat přirozené vztahové sítě – žít běžným způsobem života,
 • respektovat svobodu jako nejvyšší hodnotu člověka,
 • zamezovat porušování práv uživatelů služeb,
 • napomáhat adaptaci obyvatel na nové prostředí,
 • napomáhat aktivaci a případné seberealizaci obyvatel,
 • rozvíjet kvalitu ubytování a stravování obyvatel, kvalitu a estetiku prostředí,
 • podporovat pocit bezpečí obyvatel zvláště z hlediska sociální a zdravotní péče.

Cílová skupina Domova Kytín

Dle ustanovení zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění, ust. § 49 Domov Kytín poskytuje formou pobytové služby podporu a péči seniorům od 65 let, kteří mají sníženou soběstačnost, zejména z důvodu věku, a jejich stav vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a neumožňuje jim setrvávat v domácím prostředí.

V souladu s ust. § 91 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění, může Domov Kytín odmítnout uzavřít se zájemcem o službu smlouvu o poskytování sociálních služeb, pokud:

 • pokud Domov Kytín nemá dostatečnou kapacitu,
 • Domov Kytín neposkytuje službu, o kterou zájemce žádá,
 • žadatel nespadá do cílové skupiny,
 • žadatel není schopen přijímat potravu přirozenou cestou,
 • žadatel z důvodu infekčního onemocnění není schopen pobytu v domově pro seniory,
 • žadatel ohrožuje sebe a okolí pro nestabilizované duševní onemocnění,
 • žadatel je závislý na návykových látkách.

Princip poskytování služeb v našem domově

Tyto principy zachycují a vyjadřují hodnoty, kterými se řídí naši pracovníci při práci s klienty a při poskytování služeb. Principy naší činnosti ve vztahu ke klientům máme obsaženy rovněž v etickém kodexu, který máme vytvořen jako součást vyjádření kultury, v níž pracujeme.

Respektování osobní svobody
Nikdo z personálu našeho domova nenutí klienty k žádné činnosti, která by byla v rozporu s jejich osobním rozhodnutím.

Ochrana práv obyvatel domova
Chráníme práva našich obyvatel v souladu se zákony, směrnicemi a vnitřními pravidly našeho domova.

Odbornost
Máme vzdělaný a kvalifikovaný personál, který si neustále doplňuje poznatky u odborných akreditovaných organizací za účelem zkvalitňování poskytované služby.

Nestrannost
Všechny naše klienty posuzujeme rovnoprávně. Případné konflikty a stížnosti řešíme strukturovaně, abychom zabezpečili nestrannost.

Diskrétnost
Je to důležitý prvek při jednání a zacházení s našimi klienty. Jen tak získáme důvěru našich klientů.

Největší možná nezávislost na našem domově
Pokud to umožní rodinné, sociální a zdravotní poměry našich klientů, snažíme se, aby využívali sítě služeb mimo Domov Kytín.

Autonomie obyvatel
Klientům umožňujeme vytváření orgánů ze svých řad, jako např. Rada obyvatel, stravovací komise apod.

Seberealizace obyvatel
Naší upřímnou snahou je, aby se naši klienti zabývali co možná nejdéle svými zálibami a koníčky, které je udržují v dobré psychické i fyzické kondici.

Respektování potřeb
Všichni naši zaměstnanci domova respektují základní lidská práva našich klientů, ochranu osobní svobody, právo na soukromí, ochranu osobních údajů a další jejich potřeby.

Standardizace
V našem domově vytváříme standardy kvality sociální péče ne proto, abychom je měli někde schovány. Standardy jsou podkladem a zdrojem pro naši práci, jsou důležitým článkem informací pro uživatele. Na základě vyhodnocování našich standardů je v průběhu let doplňujeme a pracujeme s nimi a tím poznáváme, zda poskytujeme kvalitní sociální péči našim klientům.

Kapacita služby

73 klientů 

Doba poskytování služby

Služba je poskytována nepřetržitě.

Ceník služby platný od 1.3.2023

V ceně služby za ubytování je spotřeba elektrické energie dle standardního vybavení, topení, studená a teplá voda.

Pokoj Cena/Den
Jednolůžkový pokoj s vlastním příslušenstvím 280,-Kč
Dvoulůžkový pokoj s vlastním příslušenstvím 280,-Kč
Jednolůžkový pokoj se společným příslušenstvím 280,-Kč
Dvoulůžkový pokoj se spol. příslušenstvímse speciální vanou a polohovací postelí 280,-Kč

Celodenní strava

STRAVA CENA 
Cena za celodenní stravu činí 235, – Kč/ den

Dokumenty ke stažení

Žádost o přijetí do Domova Kytín.pdf Stáhnout Vyjádření lékaře, příloha žádosti.pdf Stáhnout Lékařský posudek, připravte před podpisem smlouvy.pdf Stáhnout Smlouva.pdf Stáhnout Příloha č.1 - Domácí průvodce.pdf Stáhnout Ceník aktuálních fakultativních činností 2023.pdf Stáhnout Příloha č. 3 Dohoda o spoluúčasti.pdf Stáhnout Seznam doporučených věcí.pdf Stáhnout Dotazník informovanosti.pdf Stáhnout Popis realizace sociální služby.pdf Stáhnout Etický kodex.pdf Stáhnout Provozní řád.pdf Stáhnout GDPR.pdf Stáhnout Vyhodnocení dotazníku 2016.pdf Stáhnout Vyhodnocení dotazníku 2014.doc Stáhnout Vyhodnoceni dotazníku 2018.pdf Stáhnout Vyhodnocení dotazníku 2020.pdf Stáhnout Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby.pdf Stáhnout Podávání oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů.pdf Stáhnout Zásady ochrany osobních údajů - whistleblowing.pdf Stáhnout
Pátek 29. 09. 2023

Jídelníček

 • snídaně Bílá káva, čaj, máslo, plátkový sýr, rajče, pečivo, chléb A-1,7
 • oběd Frankfurtská polévka, Palačinky s marmeládou, šlehačka A-1,7
 • večeře Obložené vajíčko, chléb A-1,3,7,10

Souhlas s cookies

Dalším používáním webu souhlasíte s používaním cookies.

OK