header-b.png

Staráme se,
už více než 20 let

11. 2. 2021 - Přidána virtuální prohlídka Domova Kytín.

 

Posláním Domova Kytín, příspěvkové organizace Středočeského kraje je vytvoření skutečného DOMOVA pro seniory.

Rozumí se tím poskytování sociálních, zdravotních a ošetřovatelských služeb, podporovat soběstačnost seniorů a umožnit jim prožít plnohodnotný, důstojný a aktivní život. Domov poskytuje služby seniorům od 65 let, kteří vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu a sociální situaci jsou závislí na pomoci jiné osoby a nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Služba je plánována individuálně, což umožňuje seniorům rozhodovat o svém životě. Je poskytována taková míra podpory, která v maximální míře zachovává a rozvíjí schopnosti a snižuje závislost na službě. Domov podporuje vazby na rodinu, přátele a místní komunitu. Rodina klienta je důležitým zdrojem informací pro zkvalitnění služby. Péče v Domově je poskytovaná kvalifikovaným personálem, je kvalitní diskrétní a bezpečná.

Více informací o domově
services-section-b.png

Služby našeho domova

Péče v Domově je poskytovaná kvalifikovaným personálem, je kvalitní diskrétní a bezpečná.

i-services-home.svg

Domov pro seniory

Zobrazit více

Domov pro seniory je službou stálou a pobytové služby jsou, dle zákona č.108/2006 Sb., § 49, poskytovány osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

i-services-relief.svg

Odlehčovací služba

Zobrazit více

Odlehčovací služba je poskytována dle § 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v plném znění. Uživatelům jsou poskytovány úkony na základě vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

i-services-car.svg

Terénní pečovatelská služba

Terénní pečovatelská služba je poskytována dle § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v plném znění (dále pečovatelská služba). Uživatelům jsou poskytovány úkony na základě vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

i-services-heart.svg

Aktivizační služba

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením je poskytována dle § 66 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v plném znění (dále aktivizační služba). Uživatelům jsou poskytovány úkony na základě vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

i-services-other.svg

Ostatní služby

Domov Kytín poskytuje také lékařskou péči, stravování ale i pestrý program pro volný čas našich klientů.

news-section-b.png

Ze života Domova

Novinky

Informace k možným návštěvám klientů Domova Kytín s platností od 24. 5. 2021

Aktualizace informací k návštěvám klientů v Domově Kytín

  1. Na návštěvu nyní můžete přijít kdykoliv od pondělí do neděle v časech od 9:00 – 17:00 bez předchozího objednání.
  2. Na návštěvu za jedním klientem může přijít v jeden čas více osob (stále však dbejte na epidemiologická doporučení).
  3. Na návštěvu mohou přijít i děti jakéhokoliv věku.

Více informací po rozkliknutí novinky.

Informace k vycházkám klientů od 20. 3. 2021

Doporučení klientům na vycházky

Sobota 27. 11. 2021

Jídelníček

  • snídaně Kakao, káva, čaj, máslo, loupák, pečivo A-1,3,7
  • oběd Zeleninová polévka, Čevapčiči, brambory, hořčice, cibulka A-1,3,7,9,10
  • večeře Sýr Zálesák, chléb A-1,7

Souhlas s cookies

Dalším používáním webu souhlasíte s používaním cookies.

OK