header-b.png

Terénní pečovatelská služba

header-side-image.png

Dokumenty ke stažení

Terénní pečovatelská služba je poskytována dle § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v plném znění (dále pečovatelská služba). Uživatelům jsou poskytovány úkony na základě vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Cíle pečovatelské služby

Terénní formou služby umožnit pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Cílová skupina uživatelů

Dle ustanovení § 40 o poskytnutí pečovatelské služby zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Domov Kytín poskytuje pečovatelskou službu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu seniorského věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Věkové kategorie:

 • mladí dospělí (19 – 26 let),
 • dospělí (27 – 64 let),
 • mladší senioři (65 – 80 let),
 • starší senioři (nad 80 let).

Zásady uplatňované při poskytování pečovatelské služby

 • Individuální přístup k uživatelům služby. Ke každému uživateli přistupujeme jako k jedinečné osobnosti a zohledňujeme odlišné potřeby jednotlivých uživatelů.
 • Podpora zachované míry soběstačnosti uživatelů služby. Uživatelům poskytujeme takovou míru podpory nebo pomoci, která umožňuje co nejdéle udržet či zlepšit dosavadní úroveň jejich soběstačnosti.
 • Partnerství a úcta k uživatelům služby. K uživatelům přistupujeme otevřeně, s úctou a zdvořilostí.
 • Respekt a ochrana práv uživatelů služby.Seznamujeme, přijímáme, chráníme a prosazujme práva uživatelů.
 • Podpora v maximálním uplatnění vlastní vůle a rozhodování uživatelů služby. Poskytujeme uživatelům přesné a včasné informace co možná nejvíce srozumitelným způsobem. Podporujeme je v jejich rozhodování.
 • Flexibilita služby se pružně přizpůsobuje potřebám uživatelů.
 • Mlčenlivost pracovníků se svěřenými osobními informacemi uživatelů, se kterými se zachází a nakládá jako s důvěrnými.

Kapacita služby

 • Dovážku obědů poskytujeme pro 30 uživatelům denně.
 • Ostatní úkony poskytujeme 10 uživatelům denně.
 • Služba se poskytuje v předem domluveném čase v domácnostech osob.
 • Poskytované úkony naleznete v rubrice Ceník.
 • Součástí služby je poskytování základního sociálního poradenství bez úhrady.

Místo a čas poskytování sociální služby

Pečovatelská služba je poskytována denně, včetně svátků a víkendů, v domácnosti uživatele v těchto termínech:

 • Dovážka oběda v době od 11:00 do 13:00 hod.
 • Ostatní úkony v době od 7:00 do 19:00 hod.

Ceník

ÚKON ČÁSTKA
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu dle vyhl. č. 505/2006Sb., § 6 písm. a)
Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 135,- Kč/hod.
Pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciál. pomůcek 135,- Kč/hod.
Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 135,- Kč/hod.
Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 135,- Kč/hod.
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro hygienu dle vyhl. č. 505/2006 Sb., § 6 písm. b)
pomoc při úkonech osobní hygieny (sprchování, koupání) 135,-Kč/hod.
pomoc při základní péči o vlasy (mytí a vysoušení) a nehty na rukou 135,- Kč/hod.
Pomoc při použití WC 135,- Kč/hod.
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy dle vyhl. č. 505/2006 Sb., § 6 písm. c)
Oběd 95,- Kč.
Dovoz nebo donáška oběda do 1 km    5,- Kč.
Dovoz nebo donáška oběda nad 1 km - 5 km 20,- Kč.
Dovoz nebo donáška oběda nad 5 km - 10 km 25,- Kč.
Dovoz nebo donáška oběda nad 10 km - 20 Km 40,- Kč.
Pomoc při přípravě jídla a pití 135,- Kč/hod.
Příprava a podání jídla a pití (včetně mytí a úklidu nádobí) 135,- Kč/hod.
Pomoc při zajištění chodu domácnosti dle vyhl. č. 505/2006Sb., § 6 písm. d)
Běžný úklid a údržba domácnosti (mytí nádobí, vynesení koše, 1x týdně vysátí, vytření podlahy, setření prachu, úklid sociálního zařízení, běžná omytí mikrovlnné trouby, sporáku a varné konvice) 135,- Kč/hod.
Pomoc při zajištění velkého úklidu (zajištění úklidové firmy) 135,- Kč/hod.
Donáška vody 135,- Kč/hod.
Topení v kamnech (donáška a příprava topiva, údržba topných zařízení) 135,- Kč/hod.
Běžný nákup (do 5 kg) a pochůzky (lékárna, čistírna, pošta, knihovna, úřady apod.) 135,- Kč/hod.
Velký nákup (nad 5kg, ošacení nebo nezbytného vybavení domácnosti) 140,- Kč/úkon
Praní a žehlení prádla     80,- Kč/kg
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím dle vyhl. č. 505/2006Sb., § 6 písm. e)
Doprovod dospělých (k lékaři, na úřady, na nákup, apod. a zpět) 135,- Kč/hod.
Fakultativní činnosti terénní pečovatelské služby 
Nadsatndartní péče o nehty (lakování a odlakování) 25,- Kč/úkon
Nadstandardní péče o vlasy (natáčení vlasů) 35,- Kč/úkon
Podpora při dodržování léčebného režimu  20,- Kč/úkon
Pronájem kompletního jídlonosičů (2 ks) 30,- Kč/měsíc
Cesta vozem Domova Kytín (podpora § 6 písm. e), do 5 km) 10,- Kč/km
Volnočasové a zájmové aktivity nad rámec základních činností 135,-Kč/hod.  

Ceny uvedené v Kč/hod. jsou účtovány po minutách.

Platnost od 1. 6. 2022

Dokumenty ke stažení

Žádost o TPS.docx Stáhnout Žádost o TPS.pdf Stáhnout Smlouva TPS.pdf Stáhnout Příloha č. 1 Vnitřní předpis TPS.pdf Stáhnout Příloha č. 2 Ceník TPS.pdf Stáhnout Seznam alergenů.pdf Stáhnout Popis realizace sociální služby.pdf Stáhnout Etický kodex.pdf Stáhnout Vyhodnocení dotazníkového šetření 2017.pdf Stáhnout Vyhodnocení dotazníkového šetření 2019.pdf Stáhnout
Středa 10. 08. 2022

Jídelníček

 • snídaně Bílá káva, čaj, máslo, sýr Arla, pečivo, chléb A-1,7
 • oběd Drůbeží vývar, Bratislavská vepřová plec, houskový knedlík + dietní úprava A-1,3,7,9
 • večeře Špagety se šunkou a kečupem A-1,7,9

Souhlas s cookies

Dalším používáním webu souhlasíte s používaním cookies.

OK