header-b.png

Terénní pečovatelská služba

header-side-image.png

Terénní pečovatelská služba je poskytována dle § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v plném znění (dále pečovatelská služba). Uživatelům jsou poskytovány úkony na základě vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Cíle a způsoby poskyování sociálních služeb

Základním posláním terénní pečovatelské služby Domova Kytín (dále TPS), příspěvkové organizace Krajského úřadu Středočeského kraje, je poskytovat uživatelům komplex pečovatelských úkonů a činností v přirozeném domácím prostředí uživatele, aby bylo možné zachovat co nejvyšší kvalitu a důstojnost života uživatelů, kteří o tyto službu požádají. Poskytované služby jsou bezpečné, odborné a oddalují nutnost rezidentního zaopatření.

Cíle

Terénní formou služby je umožnit pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

 • Podpora uživatele k udržení co největší soběstačnosti a sebe obslužnosti, při zachování dostatečné bezpečnosti.
 • Umožnit uživateli být ve svém přirozeném prostředí i společenském dění, tak aby byl zachován kontakt s rodinou, s blízkými osobami a sociálními vazbami.
 • Spolupracovat s úřady a dalšími organizacemi k zajištění, či zlepšení situace uživatele.

Cílová skupina uživatelů

Dle ustanovení § 40 o poskytnutí pečovatelské služby zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Domov Kytín poskytuje pečovatelskou službu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob vyjmenované úkony. Součástí služby je poskytování základního sociálního poradenství bez úhrady.

Osoby cílové skupiny

 • S kombinovaným postižením,
 • s mentálním postižením,
 • s tělesným postižením,
 • se zdravotním postižením,
 • v krizi,
 • a senioři.

Věkové kategorie

 • Mladí dospělí (19 – 26 let),
 • dospělí (27 – 64 let),
 • mladší senioři (65 – 80 let),
 • starší senioři (nad 80 let).

Kapacita služby a poskytované služby

 • Dovážku obědů poskytujeme 30 uživatelům.
 • Ostatní úkony poskytujeme 3 uživatelům denně.
 • Poskytované služby naleznete v rubrice Ceník.

Zásady uplatňované při poskytování pečovatelské služby

 • Individuální přístup k uživatelům služeb – ke každému uživateli přistupujeme jako k jedinečné osobnosti a zohledňujeme odlišné potřeby jednotlivých uživatelů.
 • Podpora zachované míry soběstačnosti uživatelů služeb - uživatelům poskytujeme takovou míru podpory nebo pomoci, která umožňuje co nejdéle udržet či zlepšit dosavadní úroveň jejich soběstačnosti.
 • Partnerství a úcta k uživatelům služeb - k uživatelům přistupujeme otevřeně, s úctou a zdvořilostí.
 • Respekt a ochrana práv uživatelů služeb - známe, přijímáme, chráníme a prosazujme práva uživatelů.
 • Maximální možná míra uplatnění vlastní vůle a rozhodování uživatelů – poskytujeme uživatelům přesné a včasné informace co možná nejvíce srozumitelným způsobem a podporujeme je v jejich rozhodování.
 • Flexibilita – služba se pružně přizpůsobuje potřebám uživatelů.
 • Mlčenlivost – se svěřenými osobními informacemi zacházíme jako s důvěrnými.

Místo a čas poskytování sociální služby

Pečovatelská služba bude poskytována v domácnosti uživatele v těchto termínech:

 •  Dovážka oběda v pracovní dny – v době od 11:00 do 13:00 hod. 
 •  Ostatní úkony v pracovní dny - v době od 7:00 do 15:00 hod.

Možnost odmítnout zájemce o službu nebo uživatele služby

Poskytovatel služeb Domov Kytín využívá možností, aby chránil uživatele a zajistil bezpečí svým pracovníkům po dobu výkonu jejich činnosti.

Možnost odmítnout zájemce o službu

V souladu s § 91 odstavce 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, Domov Kytín může odmítnout uzavřít se zájemcem o službu smlouvu o poskytování sociálních služeb:

 • pokud nemá dostatečnou kapacitu,
 • neposkytuje službu, o kterou zájemce žádá.
 • Žadatel nespadá do cílové skupiny,
 • žadatel ohrožuje sebe a okolí pro nestabilizované duševní onemocnění,
 • žadatel obtěžuje okolí v důsledku závislosti na návykových látkách.

Možnost odmítnutí poskytnutí smluvené služby

 • Uživateli s infekčním či jinak přenosným onemocněním.
 • V době karantény uživatele.
 • Uživateli v akutním stádiu psychického onemocnění.
 • Uživateli v akutní fázi intoxikace.

Ceník

ÚKON ČÁSTKA
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu dle vyhl. č. 505/2006Sb., § 6 písm. a)
Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 115,- Kč/hod.
Pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciál. pomůcek 115,- Kč/hod.
Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 115,- Kč/hod.
Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 115,- Kč/hod.
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro hygienu dle vyhl. č. 505/2006 Sb., § 6 písm. b)
pomoc při úkonech osobní hygieny (sprchování, koupání) 115,-Kč/hod.
pomoc při základní péči o vlasy (mytí a vysoušení) a nehty na rukou 115,- Kč/hod.
Pomoc při použití WC 115,- Kč/hod.
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy dle vyhl. č. 505/2006 Sb., § 6 písm. c)
Oběd 70,- Kč.
Dovoz nebo donáška oběda nad 1 km - 5 km 15,- Kč.
Dovoz nebo donáška oběda nad 5 km - 20 km 20,- Kč.
Pomoc při přípravě jídla a pití 130,- Kč/hod.
Příprava a podání jídla a pití (včetně mytí a úklidu nádobí) 130,- Kč/hod.
Pomoc při zajištění chodu domácnosti dle vyhl. č. 505/2006Sb., § 6 písm. d)
Běžný úklid a údržba domácnosti (mytí nádobí, vynesení koše, 1x týdně vysátí, vytření podlahy, setření prachu, úklid sociálního zařízení, běžná omytí mikrovlnné trouby, sporáku a varné konvice) 130,- Kč/hod.
Pomoc při zajištění velkého úklidu (zajištění úklidové firmy) 130,- Kč/hod.
Donáška vody 130,- Kč/hod.
Topení v kamnech (donáška a příprava topiva, údržba topných zařízení) 130,- Kč/hod.
Běžný nákup (do 5 kg) 130,- Kč/hod.
Velký nákup (nad 5kg, ošacení nebo nezbytného vybavení domácnosti) 115,- Kč/úkon
Pochůzky (lékárna, čistírna, pošta, knihovna, úřady apod.) 130,- Kč/hod.
Praní a žehlení prádla 70,- Kč/kg
   
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím dle vyhl. č. 505/2006Sb., § 6 písm. e)
Doprovod dospělých (k lékaři, na úřady, na nákup, apod. a zpět) 130,- Kč/hod.
Fakultativní činnosti terénní pečovatelské služby 
Nadsatndartní péče o nehty (lakování a odlakování) 20,- Kč/úkon
Nadstandardní péče o vlasy (natáčení vlasů) 30,- Kč/úkon
Dohled nad užitím léků  15,- Kč/úkon
Doprava osobním automobilem (v současnosti z kapacitních důvodů neposkytujeme)    
Pronájem kompletního jídlonosičů (2 ks) 30,- Kč/měsíc

Ceny uvedené v Kč/hod. jsou účtovány po minutách.

Dokumenty ke stažení

Žádost o TPS.docx Stáhnout Žádost o TPS.pdf Stáhnout Cenik-TPS.pdf Stáhnout Smlouva-TPS.pdf Stáhnout Příloha č. 1 Vnitřní předpis-TPS.pdf Stáhnout Seznam alergenů.pdf Stáhnout Pravidla pro zájemce o službu TPS.doc Stáhnout Etický kodex.pdf Stáhnout Vyhodnocení dotazníkového šetření 2017.pdf Stáhnout

Souhlas s cookies

Dalším používáním webu souhlasíte s používaním cookies.

OK