header-b.png

Terénní pečovatelská služba

header-side-image.png

Dokumenty ke stažení

Terénní pečovatelská služba je poskytována dle § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v plném znění (dále pečovatelská služba). Uživatelům jsou poskytovány úkony na základě vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Cíle pečovatelské služby

Terénní formou služby umožnit pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Cílová skupina uživatelů

Dle ustanovení § 40 o poskytnutí pečovatelské služby zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Domov Kytín poskytuje pečovatelskou službu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu seniorského věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Věkové kategorie:

 • mladí dospělí (19 – 26 let),
 • dospělí (27 – 64 let),
 • mladší senioři (65 – 80 let),
 • starší senioři (nad 80 let).

Zásady uplatňované při poskytování pečovatelské služby

 • Individuální přístup k uživatelům služby. Ke každému uživateli přistupujeme jako k jedinečné osobnosti a zohledňujeme odlišné potřeby jednotlivých uživatelů.
 • Podpora zachované míry soběstačnosti uživatelů služby. Uživatelům poskytujeme takovou míru podpory nebo pomoci, která umožňuje co nejdéle udržet či zlepšit dosavadní úroveň jejich soběstačnosti.
 • Partnerství a úcta k uživatelům služby. K uživatelům přistupujeme otevřeně, s úctou a zdvořilostí.
 • Respekt a ochrana práv uživatelů služby.Seznamujeme, přijímáme, chráníme a prosazujme práva uživatelů.
 • Podpora v maximálním uplatnění vlastní vůle a rozhodování uživatelů služby. Poskytujeme uživatelům přesné a včasné informace co možná nejvíce srozumitelným způsobem. Podporujeme je v jejich rozhodování.
 • Flexibilita služby se pružně přizpůsobuje potřebám uživatelů.
 • Mlčenlivost pracovníků se svěřenými osobními informacemi uživatelů, se kterými se zachází a nakládá jako s důvěrnými.

Kapacita služby

 • Dovážku obědů poskytujeme pro 30 uživatelům denně.
 • Ostatní úkony poskytujeme 10 uživatelům denně.
 • Služba se poskytuje v předem domluveném čase v domácnostech osob.
 • Poskytované úkony naleznete v rubrice Ceník.
 • Součástí služby je poskytování základního sociálního poradenství bez úhrady.

Místo a čas poskytování sociální služby

Pečovatelská služba je poskytována denně, včetně svátků a víkendů, v domácnosti uživatele v těchto termínech:

 • Dovážka oběda v době od 11:00 do 13:00 hod.
 • Ostatní úkony v době od 7:00 do 19:00 hod.

Ceník

ÚKON ČÁSTKA
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu dle vyhl. č. 505/2006Sb., § 6 písm. a)
Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 155,- Kč/hod.
Pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciál. pomůcek 155,- Kč/hod.
Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 155,- Kč/hod.
Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 155,- Kč/hod.
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro hygienu dle vyhl. č. 505/2006 Sb., § 6 písm. b)
pomoc při úkonech osobní hygieny (sprchování, koupání) 155,-Kč/hod.
pomoc při základní péči o vlasy (mytí a vysoušení) a nehty na rukou 155,- Kč/hod.
Pomoc při použití WC 155,- Kč/hod.
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy dle vyhl. č. 505/2006 Sb., § 6 písm. c)
Oběd 105,- Kč.
Dovoz nebo donáška oběda do 1 km    10,- Kč.
Dovoz nebo donáška oběda nad 1 km - 5 km 25,- Kč.
Dovoz nebo donáška oběda nad 5 km - 10 km 35,- Kč.
Dovoz nebo donáška oběda nad 10 km - 20 Km 50,- Kč.
Pomoc při přípravě jídla a pití 155,- Kč/hod.
Příprava a podání jídla a pití (včetně mytí a úklidu nádobí) 155,- Kč/hod.
Pomoc při zajištění chodu domácnosti dle vyhl. č. 505/2006Sb., § 6 písm. d)
Běžný úklid a údržba domácnosti (mytí nádobí, vynesení koše, 1x týdně vysátí, vytření podlahy, setření prachu, úklid sociálního zařízení, běžná omytí mikrovlnné trouby, sporáku a varné konvice) 155,- Kč/hod.
Pomoc při zajištění velkého úklidu (zajištění úklidové firmy) 155,- Kč/hod.
Donáška vody 155,- Kč/hod.
Topení v kamnech (donáška a příprava topiva, údržba topných zařízení) 155,- Kč/hod.
Běžný nákup (do 5 kg) a pochůzky (lékárna, čistírna, pošta, knihovna, úřady apod.) 155,- Kč/hod.
Velký nákup (nad 5kg, ošacení nebo nezbytného vybavení domácnosti) 160,- Kč/úkon
Praní a žehlení prádla     90,- Kč/kg
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím dle vyhl. č. 505/2006Sb., § 6 písm. e)
Doprovod dospělých (k lékaři, na úřady, na nákup, apod. a zpět) 155,- Kč/hod.
Fakultativní činnosti terénní pečovatelské služby 
Nadstandartní péče o nehty (lakování a odlakování) 30,- Kč/úkon
Nadstandardní péče o vlasy (natáčení vlasů) 40,- Kč/úkon
Podpora při dodržování léčebného režimu  30,- Kč/úkon
Pronájem kompletního jídlonosičů (2 ks) 40,- Kč/měsíc
Cesta vozem Domova Kytín (podpora § 6 písm. e), do 5 km) 16,- Kč/km
Volnočasové a zájmové aktivity nad rámec základních činností 155,-Kč/hod.  
Vyzvednutí léků z lékárny mimo zavážku lékárny 100,-Kč/úkon

Ceny uvedené v Kč/hod. jsou účtovány po minutách.

Platnost od 1. 1. 2023

Dokumenty ke stažení

Žádost o TPS.pdf Stáhnout Smlouva TPS.pdf Stáhnout Příloha č. 1 Vnitřní předpis TPS.pdf Stáhnout Ceník TPS 2023.pdf Stáhnout Seznam alergenů.pdf Stáhnout Popis realizace sociální služby.pdf Stáhnout Etický kodex.pdf Stáhnout Vyhodnocení dotazníkového šetření 2017.pdf Stáhnout Vyhodnocení dotazníkového šetření 2019.pdf Stáhnout Vyhodnocení dotazníkového šetření 2022.pdf Stáhnout Podávání oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů.pdf Stáhnout Zásady ochrany osobních údajů - whistleblowing.pdf Stáhnout
Pátek 29. 09. 2023

Jídelníček

 • snídaně Bílá káva, čaj, máslo, plátkový sýr, rajče, pečivo, chléb A-1,7
 • oběd Frankfurtská polévka, Palačinky s marmeládou, šlehačka A-1,7
 • večeře Obložené vajíčko, chléb A-1,3,7,10

Souhlas s cookies

Dalším používáním webu souhlasíte s používaním cookies.

OK