Středočeský kraj

Program pro volný čas

Volnočasové aktivity jsou určeny především klientům Domova Kytín a klientům Aktivizační služby.