header-b.png

Odlehčovací služba

header-side-image.png

Dokumenty ke stažení

Odlehčovací služba je poskytována dle § 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v plném znění. Uživatelům jsou poskytovány úkony na základě vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Cíle odhlehčovací služby

Umožnit trvale pečujícím fyzickým osobám nezbytný odpočinek nebo prostor pro zajištění osobních potřeb (např. rekreace, hospitalizace ve zdravotním zařízení, pracovní povinnosti aj.). Současně zajistit zde uživateli služby pobyt, stravu a podporu kvality života v oblastech, které jsou postiženy nebo ohroženy a pomoci naplnit osobní přání formou prožitků či jiných konkrétních úkonů. Posílit kompetence rodiny a snížit její závislost na sociálních rezidentních formách pomoci (např. trvalé umístění v sociálním zařízení).

Cílová skupina

Dle ustanovení § 44 o poskytnutí odlehčovací služby zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění Domov Kytín poskytuje odlehčovací službu uživatelům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek. Součástí služby je poskytování základního sociálního poradenství bez úhrady. 

 • Uživatelé seniorského věku nad 65 let, kteří se nacházejí v nepříznivé životní situaci, potřebují celodenní pomoc a podporu jiné osoby, při zabezpečení svých životních a osobních potřeb.
 • Pečující fyzické osoby, které potřebují umožnit nezbytný odpočinek.  

Kapacita služby

2 uživatelé

Zásady uplatňované při poskytování odlehčovací služby

 • Individuální přístup k uživatelům služeb – ke každému uživateli přistupujeme jako k jedinečné osobnosti a zohledňujeme odlišné potřeby jednotlivých uživatelů.
 • Podpora zachované míry soběstačnosti uživatelů služeb - uživatelům poskytujeme takovou míru podpory nebo pomoci, která umožňuje co nejdéle udržet či zlepšit dosavadní úroveň jejich soběstačnosti.
 • Partnerství a úcta k uživatelům služeb - k uživatelům přistupujeme otevřeně, s úctou a zdvořilostí.
 • Respekt a ochrana práv uživatelů služeb - známe, přijímáme, chráníme a prosazujme práva uživatelů.
 • Maximální možná míra uplatnění vlastní vůle a rozhodování uživatelů –poskytujeme uživatelům přesné a včasné informace co možná nejvíce srozumitelným způsobem a podporujeme je v jejich rozhodování.
 • Flexibilita – služba se pružně přizpůsobuje potřebám uživatelů.
 • Mlčenlivost – se svěřenými osobními informacemi zacházíme jako s důvěrnými.

Časový rozsah poskytování služby

 • Pobytová forma služby je poskytována nepřetržitě, tj. 24 hodin denně po dobu sjednanou. 
 • Poskytované služby naleznete v rubrice Ceník.
 • Délka jednoho pobytu nesmí u uživatele služby přesáhnout 2 měsíce.

Ceník

I. Varianta A – cena 230,– Kč/den

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití (10 – 15 minut/den) nebo donáška nápoje a jídla do pokoje (10 – 15 minut/den) 
 • pomoc při úkonech osobní hygieny (15 – 20 minut/den) nebo pomoc při celkové koupeli (15 minut/den) 
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty (5 minut/den) 
 • pomoc a podpora při aktivitách podporujících sociální začleňování osob a volnočasových aktivitách (1 hodina/den)
 • příprava a podávání léků na pokoj (10 minut/den)

II. Varianta B – cena 400,– Kč/den

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití (15 – 20 minut/den) nebo donáška nápoje a jídla do pokoje (15 – 20  minut/den)
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek (30 minut/den)
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo na vozík (20 minut/den)
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru (20 minut/den) nebo asistence druhé osoby při chůzi (20 minut/den) 
 • pomoc při úkonech osobní hygieny (30 minut/den) nebo pomoc při celkové koupeli (30 minut/den)
 • hygiena inkontinentního uživatele (30 minut/den) nebo pomoc při použití WC (15 minut/den)
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty (10 minut/den)
 • pomoc a podpora při aktivitách podporujících sociální začleňování osob a volnočasových aktivitách (30 minut/den)
 • příprava a podávání léků na pokoj (10 minut/den)

III. Varianta C – cena 520,– Kč/den 

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití, krájená, mletá, mixovaná strava, podání stravy a nápoje, donáška do pokoje (30 – 40 minut/den) 
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek (30 minut/den)
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo na vozík (15 – 20 minut/den)
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru (30 minut/den) nebo asistence druhé osoby při chůzi (20-30 minut/den) 
 • pomoc při úkonech osobní hygieny a celková koupel (30 – 40 minut/den)
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty (10 minut/den) 
 • pomoc při použití WC (15 – 20 minut/den) nebo hygiena inkontinentního uživatele (20 -30 minut/den) 
 • pomoc a podpora při aktivitách podporujících sociální začleňování osob a volnočasových aktivitách (30 minut/den) 
 • příprava a podávání léků na pokoj (15 minut/den)

IV. Varianta D – cena 670,– Kč/den 

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití, krájená, mletá, mixovaná strava, podání stravy a nápoje, donáška do pokoje (60 minut/den) 
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek (50 – 60 minut/den) 
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru (45 minut/den) 
 • pomoc při úkonech osobní hygieny a celková koupel (30 minut/den) 
 • hygiena inkontinentního uživatele (30 minut/den) 
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty (15 minut/den)
 • polohování na lůžku (60 minut/den) 
 • pomoc a podpora při aktivitách podporujících sociální začleňování osob a volnočasových aktivitách (15 – 20 minut/den) 
 • příprava a podávání léků na pokoj (15 minut/den)
Vyúčtování úhrady

Úhrada za poskytování sociální služby je placena předem. V případě pobytu delšího než 1 měsíc je možno rozdělit splátku do dvou částí. V případě zkrácení pobytu bude uhrazená částka vrácena dnem ukončení pobytu.

Úhrada za pobyt = úhrada za sociální služby (denní sazba za ubytování + stravu krát počet dní) + úhrada za zvolenou variantu péče (denní sazba za variantu krát počet dní).

Sociální služby:

Ubytování (lůžko/den) – 280,– Kč

Celodenní strava racionální (snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře) – 235,– Kč

Péče:
 • varianta A – 230,– Kč
 • varianta B – 400,– Kč
 • varianta C – 520,– Kč
 • varianta D – 670,– Kč

Fakultativní služby: viz dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Žádost OS.pdf Stáhnout Vyjádření lékaře pro OS.pdf Stáhnout Ceník OS.pdf Stáhnout Smlouva OS.pdf Stáhnout Příloha č. 1 Domácí průvodce OS.pdf Stáhnout Příloha č. 2 - Ceník odlehčovací služby.pdf Stáhnout Seznam doporučených věcí.pdf Stáhnout Seznam alergenů.pdf Stáhnout Souhlas - fotografování.pdf Stáhnout Souhlas - kontaktní osoba.pdf Stáhnout Popis realizace poskytování služby.pdf Stáhnout Etický kodex.pdf Stáhnout Lékařský posudek.pdf Stáhnout
Sobota 25. 03. 2023

Jídelníček

 • snídaně Kakao, káva, čaj, máslo, loupák/dia pečivo, pečivo A-1,7
 • oběd Kapustová polévka, Krůtí kotlík, těstoviny + dietní úprava A-1,9
 • večeře Sýr Eidam 100g, máslo porce, chléb A-1,7

Souhlas s cookies

Dalším používáním webu souhlasíte s používaním cookies.

OK