header-b.png

Informace pro návštěvy klientů od 24. 7. 2020

header-side-image.png

Informace pro návštěvy v Domově Kytín

Neustále se množí případy nedodržování časového rozmezí návštěv (včetně jejich oznamování) a dále nedodržování nošení roušek uvnitř budov. Proto všechny návštěvy důrazně žádáme, aby respektovaly vydaná nařízení a společně s námi, tak přispěly k ochranně nejzranitelnější skupiny obyvatel – seniorů.

Vyhraněný čas na návštěvy: denně od 13:00 – 16:00, nahlášení návštěvy alespoň 1 den předem, měření teploty, použití dezinfekce a nošení roušek v celém areálu Domova Kytín.

V případě porušení vydaných nařízení a pravidel nebude návštěvě umožněn vstup do Domova Kytín.

Děkujeme za pochopení.


Od 25. 5. 2020 – Možnost návštěv za podmínek dodržení všech preventivních opatření:
  • Návštěvní doba, denně od 13 do 16 hod., pro max. 2 osoby/klient po předchozí domluvě, minimálně jeden pracovní den před plánovanou návštěvou (kontakty níže).
  • Povinnost nošení roušek ve vnitřním a venkovním areálu Domova Kytín.
  • Vstup do prostor Domova Kytín je přes zahradu vchodem v budově B.
  • Při vstupu – proveďte dezinfekci rukou, která je k dispozici u vstupu.
  • Při vstupu – oznamte svou přítomnost pověřené osobě a zapište se do knihy návštěv.
  • Při vstupu – umožněte pověřené osobě změření Vaší tělesné teploty bezkontaktním teploměrem. Osoba s naměřenou teplotou nad 37 °C musí neprodleně opustit areál Domova Kytín.
  • Odchod – svůj odchod zapište opět do knihy návštěv.
Kontakty: telefony: 311 363 901, 311 363 902, 311 363 906
e-maily: renata.honsu@ddkytin.cz nebo romana.stepanova@ddkytin.cz
Aktuální informace:  www.ddkytin.cz nebo facebook Domov Kytín.
Děkujeme za pochopení!
Úterý 26. 01. 2021

Jídelníček

  • snídaně Bílá káva, čaj, máslo, paštika, pečivo, chléb A-7
  • oběd Celerová polévka, Krůtí kotlík + dietní úprava, těstoviny A-1,7,9
  • večeře Vařené brambory s tvarohem, kefírové mléko A-7

Souhlas s cookies

Dalším používáním webu souhlasíte s používaním cookies.

OK