header-b.png

Informace k možným návštěvám klientů Domova Kytín s platností od 7. 12. 2020

header-side-image.png

Informace k možným návštěvám klientů Domova Kytín s platností od 7. 12. 2020

Návštěvy jsou nadále zakázány. Dle aktualizovaného usnesení vlády se mimo již známých výjimek však přidává možnost návštěv u klientů v domovech pro seniory.

Návštěva bude povolena pouze v případě, že:

 • prodělala onemocnění COVID-19 v uplynulých 90 dnech přede dnem návštěvy a předloží o této skutečnosti doklad od lékaře (originál nebo ověřená kopie),
 • před zahájením návštěvy předloží doklad o negativním výsledku testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, který nebude starší 48 hodin.

Domov seniorů Kytín nebude provádět POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 z organizačních a personálních důvodů.

Seznam odběrových míst
www.covid.praha.eu a www.koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

Organizace návštěvy:

Návštěvní hodiny:
pondělí až neděle od 13:00 do 16:00 hod

 • Na návštěvu je potřeba se alespoň 1 den dopředu telefonicky objednat na sociálním úseku – tel.: 311 363 901, 311 363 902, 311 363 906.
 • Celková doba návštěvy u klienta je maximálně 60 minut.
 • U jednoho klienta mohou být na návštěvě ve stejnou dobu maximálně dvě osoby/den.
 • Příchod návštěv bude umožněn nejpozději v 15:00 hod.

Návštěvy při vstupu do domova:

 • budou dotazovány na příznakyinfekčního onemocnění
 • bude jim k podpisu předloženo čestné prohlášení o tom, že nemají příznaky onemocnění COVID-19 a nebyly v kontaktu s osobou, u které bylo onemocnění prokázáno
 • bude jim změřena teplota bezkontaktním teploměrem – v případě naměřené tělesné teploty 37,5 °C a více, nebo v případě příznaků infekčního onemocnění, nebude návštěva umožněna!

Průběh návštěvy:

 • Při vstupu proveďte desinfekci rukou, která je k dispozici u vstupu. Každá osoba MUSÍ být vybavena NOVÝM respirátorem minimálně třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Po celou dobu pobytu v zařízení či na zahradě musí být respirátor nasazen přes nos a ústa.
 • Návštěvy probíhají na pokojích klientů. Pohyb v budovách omezte na příchod a odchod.
 • Na dvoulůžkovém pokoji může probíhat návštěva vždy jen u jednoho klienta.
 • Návštěvy i klienti jsou povinni dodržovat odstup od jiné návštěvy min. 2 metry.
 • Pokud bude v průběhu návštěvy zjištěno, že návštěva nepoužívá ochranu dýchacích cest nebo nedodržuje jiná stanovená pravidla, návštěva bude ukončena a nebude již další návštěva umožněna.
 • S ohledem na vývoj epidemiologické situace si vyhrazujeme právo s okamžitou platností návštěvy zrušit.

Ing. Petr Kordule – ředitel Domova Kytín

Úterý 26. 01. 2021

Jídelníček

 • snídaně Bílá káva, čaj, máslo, paštika, pečivo, chléb A-7
 • oběd Celerová polévka, Krůtí kotlík + dietní úprava, těstoviny A-1,7,9
 • večeře Vařené brambory s tvarohem, kefírové mléko A-7

Souhlas s cookies

Dalším používáním webu souhlasíte s používaním cookies.

OK