header-b.png

Fakultativní služba

header-side-image.png
  • Podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 35. odst. 4 mohou být uživateli poskytovány poskytovatelem fakultativní služby. Poskytovatel poskytuje fakultativní služby v rámci svých personálních a technických možností. Tyto služby uživatel hradí z vlastních prostředků v jejich plné výši (viz. § 77 výše uvedeného zákona).
  • Fakultativní služby se poskytují za úhradu podle platného zveřejněného ceníku organizace.
  • Fakultativní služby si klient vybírá sám dle nabídky a čerpání oznamuje sociálnímu pracovníku.
  • Nasmlouvané a skutečně odebrané fakultativní služby klient hradí ze svých finančních prostředků vždy zpětně za uplynulý měsíc, a to nejpozději do patnáctého dne běžného měsíce.
  • Změna ceníku fakultativních služeb bude uživatelům vždy předem oznámena (nejpozději 14 dní před prvním započatým dne v měsíci).
  • Seznam poskytovaných fakultativních služeb a jejich ceník je k nahlédnutí na přístupném místě na informační tabuli, u sesterny a u sociálního pracovníka. 

S účinností od 1. 8. 2013 Ing. Petr Kordule
ředitel Domova Kytín

Sobota 25. 03. 2023

Jídelníček

  • snídaně Kakao, káva, čaj, máslo, loupák/dia pečivo, pečivo A-1,7
  • oběd Kapustová polévka, Krůtí kotlík, těstoviny + dietní úprava A-1,9
  • večeře Sýr Eidam 100g, máslo porce, chléb A-1,7

Souhlas s cookies

Dalším používáním webu souhlasíte s používaním cookies.

OK