header-b.png

Aktivizační služba

header-side-image.png

Dokumenty ke stažení

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením je poskytována dle § 66 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v plném znění (dále aktivizační služba). Uživatelům jsou poskytovány úkony na základě vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením je poskytována dle § 66 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v plném znění (dále aktivizační služba). Uživatelům jsou poskytovány úkony na základě vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Cíle aktivizační služby

Umožnit osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, poskytnout sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. Cílem přispět k vyšší míře zapojení seniorů do společenského života a nabízenými aktivitami pomoci k obnovení, udržení a rozvoji duševních sil a schopností ve stáří. Aktivizační služba je poskytována ambulantní či terénní formou péče.

 • zachovat důstojnost uživatele a jeho životní vhled i nadhled,
 • začlenění do života, kteří vedou jeho vrstevníci,
 • poskytnout odborné a bezpečné služby, které budou rozvíjet životní aktivity, které respektují důstojnost všech uživatelů a jsou založeny na principech etického kodexu,
 • snižovat následky nepříznivé situace obyvatel, pro kterou nás vyhledali,
 • dosahovat spolu s námi aktivit, které v přirozeném prostředí už nejsou schopni sami realizovat,
 • podporovat přirozenou touhu poznávat a vzdělávat se,
 • respektovat svobodu jako nejvyšší hodnotu člověka,
 • zamezovat porušování práv uživatelů služeb,
 • rozvíjet kvalitu a estetiku prostředí.

Cílová skupina

Dle ustanovení § 66 o poskytování sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.  

Domov Kytín poskytuje aktivizační službu uživatelům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Součástí služby je poskytování základního sociálního poradenství bez úhrady.

Osoby cílové skupiny

 • s kombinovaným postižením,
 • s mentálním postižením,
 • s tělesným postižením,
 • se zdravotním postižením,
 • v krizi,
 • a senioři.

Věkové kategorie

 • mladí dospělí (19 – 26 let),
 • dospělí (27 – 64 let),
 • mladší senioři (65 – 80 let),
 • starší senioři (nad 80 let).

Možnost odmítnout zájemce o službu

V souladu s § 91 odstavce 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, Domov Kytín může odmítnout uzavřít se zájemcem o službu smlouvu o poskytování sociálních služeb:

 • pokud nemá dostatečnou kapacitu,
 • neposkytuje službu, o kterou zájemce žádá.
 • Žadatel nespadá do cílové skupiny,
 • žadatel ohrožuje sebe a okolí pro nestabilizované duševní onemocnění,
 • žadatel obtěžuje okolí v důsledku závislosti na návykových látkách.

Zásady uplatňované při poskytování aktivizační služby

 • Individuální přístup k uživatelům služeb – ke každému uživateli přistupujeme jako k jedinečné osobnosti a zohledňujeme odlišné potřeby jednotlivých uživatelů.
 • Podpora zachované míry soběstačnosti uživatelů služeb - uživatelům poskytujeme takovou míru podpory nebo pomoci, která umožňuje co nejdéle udržet či zlepšit dosavadní úroveň jejich soběstačnosti.
 • Partnerství a úcta k uživatelům služeb - k uživatelům přistupujeme otevřeně, s úctou a zdvořilostí.
 • Respekt a ochrana práv uživatelů služeb - známe, přijímáme, chráníme a prosazujme práva uživatelů.
 • Maximální možná míra uplatnění vlastní vůle a rozhodování uživatelů – poskytujeme uživatelům přesné a včasné informace co možná nejvíce srozumitelným způsobem a podporujeme je v jejich rozhodování.
 • Flexibilita – služba se pružně přizpůsobuje potřebám uživatelů.
 • Mlčenlivost – se svěřenými osobními informacemi zacházíme jako s důvěrnými.

 KAPACITA AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY 

 • 30 uživatelů.

Rozsah poskytování sociální služby

Služba se poskytuje podle aktuálního plánu aktivit (např.: ruční práce v dílně, cvičení paměti, procvičování jemné motoriky a různé kroužky).  Informace o aktuálním plánu aktivit získáte na telefonním čísle: 311 363  902 nebo 311 363 914. 

 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Místo a čas poskytování sociální služby 

 • Služby se poskytují v prostorách Domova Kytín a v místě konání akce dle smluvní dohody mezi poskytovatelem služby a uživatelem.
 • Služby se poskytují od 7:00 do 15:30 hodin dle aktuální nabídky aktivit a dle konání akcí v Domově Kytín i mimo něj.

Další informace v sekci Dokumenty Aktivizační služba.

Ceník

Služba je poskytována bezplatně

Dokumenty ke stažení

Žádost AS.doc Stáhnout Žádost AS.pdf Stáhnout Smlouva AS.pdf Stáhnout Příloha č. 1 - Vnitřní předpis AS.pdf Stáhnout Souhlas - osobní data.pdf Stáhnout Souhlas - fotografování.pdf Stáhnout Etický kodex.pdf Stáhnout Podávání oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů.pdf Stáhnout Zásady ochrany osobních údajů - whistleblowing.pdf Stáhnout
Pátek 29. 09. 2023

Jídelníček

 • snídaně Bílá káva, čaj, máslo, plátkový sýr, rajče, pečivo, chléb A-1,7
 • oběd Frankfurtská polévka, Palačinky s marmeládou, šlehačka A-1,7
 • večeře Obložené vajíčko, chléb A-1,3,7,10

Souhlas s cookies

Dalším používáním webu souhlasíte s používaním cookies.

OK